OBECNÍ ÚŘAD

ŽITOVLICE - POJEDY
Žitovlice 54
289 34 Rožďalovice

IČO: 240001
Bankovní spojení:
12224-191/0100 KB

Úřadovna:
Tel: 325 593 201

Úřední hodiny:
středa 18 - 20 hod.

Starosta obce:
Ing. Josef Kříž

Místostarosta obce:
Hana Kmochová

Kontaktní osoba:
Ing. Josef Kříž
Mobil: 725 021 434
E-mail: obec.zitovlice@tiscali.cz

Web: www.zitovlice.cz

Užitečné odkazy

Název pošty: Rožďalovice
Adresa pošty:
Náměstí 257, Rožďalovice
PSČ:
289 34
Kontakty:
Telefon: 325 593 161
Otevírací doba:
Po: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 17:00
Út: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
St: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 17:00
Čt: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Pá: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00

Policie Křinec
7,00 - 15,30 hod.
tel.: 325 588 13
Služebna Křinec
tel.: 974 878 700
fax.: 974 878 708
e-mail: nboopkrin@mvcr.cz

po 15,30 hod. - volat 158
a chtít spojení na Polici Křinec
Operační středisko Policie ČR
974 878 101, 974 878 102
- celých 24 hodin

současnost obce

Současné Žitovlice a Pojedy se řadí mezi obce s nejmenším počtem obyvatel na okrese Nymburk.

Obec Žitovlice-Pojedy

K 1.1.2005 jich bylo k trvalému pobytu hlášeno 152. Nedostatek ekonomických aktivit nutí převážnou většinu obyvatel dojíždět za pracovními příležitostmi do okolních průmyslových center. Obě obce se tak vyznačují klidným a tichým prostředím, což jsou podmínky pro příjemný každodenní život i pro rekreaci.

Další možnosti rekreačního a relaxačního vyžití lze nalézt v blízkém regionu ,,Svatojiřský les“ či na Mlýně Bučici. Vybavenost službami je vzhledem menšímu počtu obyvatel skromější. Patří mezi ně Koloniál u Benešů, kadeřnictví a Sportovní klub, jež provozuje pohostinskou činnost. Jsou zde dále zastoupeny některé volné živnosti, především z oboru zámečnictví, oprav strojů i vozidel a stavebnictví.

K další stabilizaci života občanů, přistoupilo zastupitelstvo na účast v projektu ,,Vodovod Nymburk – Chotuc“ a na realizaci výstavby vodovodních přípojek v naší obci. Ve svém územním plánu pamatujeme na další možnost výstavby rodinných domů, počítáme s pozemky pro rozvoj podnikatelských a odpočinkových aktiviv v obou obcích. Pro mladé rodiny je určena přímá finanční podpora ve výši třicet tisíc korun.  V obci rovněž funguje několik zájmových organizací ,které se starají ,podle svých možností a s přispěním obce, o náš kulturní život .