OBECNÍ ÚŘAD

ŽITOVLICE - POJEDY
Žitovlice 54
289 34 Rožďalovice

IČO: 240001
Bankovní spojení:
12224-191/0100 KB

Úřadovna:
Tel: 325 593 201

Úřední hodiny:
středa 18 - 20 hod.

Starosta obce:
Ing. Josef Kříž

Místostarosta obce:
Hana Kmochová

Kontaktní osoba:
Ing. Josef Kříž
Mobil: 725 021 434
E-mail: obec.zitovlice@tiscali.cz

Web: www.zitovlice.cz

Užitečné odkazy

Název pošty: Rožďalovice
Adresa pošty:
Náměstí 257, Rožďalovice
PSČ:
289 34
Kontakty:
Telefon: 325 593 161
Otevírací doba:
Po: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 17:00
Út: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
St: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 17:00
Čt: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Pá: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00

Policie Křinec
7,00 - 15,30 hod.
tel.: 325 588 13
Služebna Křinec
tel.: 974 878 700
fax.: 974 878 708
e-mail: nboopkrin@mvcr.cz

po 15,30 hod. - volat 158
a chtít spojení na Polici Křinec
Operační středisko Policie ČR
974 878 101, 974 878 102
- celých 24 hodin

povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace (z.106/99 Sb.)

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.  Název

Obecní úřad  Žitovlice

2.   Důvod a způsob založení

Obec Žitovlice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3.  Organizační struktura

Obecní úřad Žitovlice

Zastupitelstvo

Finanční výbor

Kontrolní  výbor

Zemědělský výbor

 

Občanská  sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Žitovlice-Pojedy

SK  Žitovlice-Pojedy

Myslivecké  sdružení  Hájek  se  sídlem  v Košíku

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Žitovlice

Žitovlice 54
289 34 Rožďalovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Žitovlice

Žitovlice 54
289 34 Rožďalovice

4.3 Úřední hodiny

Středa: 18,00 – 20,00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 325 593 201  (STAROSTA, ÚČETNÍ)

mobil         :  725 021 434  (STAROSTA)

4.5 Čísla faxu :  325 593 201

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.zitovlice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy

oficiální: obec.zitovlice @tiscali.cz

5.  Případné platby lze poukázat :

Číslo účtu: 12224-191, kód banky: 0100

KB Nymburk

6. IČO

00240001

7.  DIČ  -  nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1.  Seznamy  hlavních dokumentů(odkaz na archiv s vyhledávacím oknem)

8.2.  Rozpočet a závěrečný účet   (odkaz na rozpočet-má samostatnou kolonku)

9 – Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Žitovlice  zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na úřední desce v obci
  • na internetové úřední desce na adrese: www.zitovlice.cz
  • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

  • osobně na Obecním úřadě v Žitovlicích v úředních dnech a v úředních hodinách:
  • telefonicky na tel. č. 325 593 201,725 021 434
  • Písemně
  • na adrese: Obecní úřad Žitovlice, Žitovlice 54, 289 34 Rožďalovice
  • faxem na fax. č.: 325 593 201
  • Elektronickou poštou
  • e-mail: obec.zitovlice@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Pages: 1 2