OBECNÍ ÚŘAD

ŽITOVLICE - POJEDY
Žitovlice 54
289 34 Rožďalovice

IČO: 240001
Bankovní spojení:
12224-191/0100 KB

Úřadovna:
Tel: 325 593 201

Úřední hodiny:
středa 18 - 20 hod.

Starosta obce:
Ing. Josef Kříž

Místostarosta obce:
Hana Kmochová

Kontaktní osoba:
Ing. Josef Kříž
Mobil: 725 021 434
E-mail: obec.zitovlice@tiscali.cz

Web: www.zitovlice.cz

Užitečné odkazy

Název pošty: Rožďalovice
Adresa pošty:
Náměstí 257, Rožďalovice
PSČ:
289 34
Kontakty:
Telefon: 325 593 161
Otevírací doba:
Po: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 17:00
Út: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
St: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 17:00
Čt: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Pá: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00

Policie Křinec
7,00 - 15,30 hod.
tel.: 325 588 13
Služebna Křinec
tel.: 974 878 700
fax.: 974 878 708
e-mail: nboopkrin@mvcr.cz

po 15,30 hod. - volat 158
a chtít spojení na Polici Křinec
Operační středisko Policie ČR
974 878 101, 974 878 102
- celých 24 hodin

rozpočet obce

ROZPOČET Obecní úřad Žitovlice

ZU za rok 2010 Zitovlice

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 13/1 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 9/3/2010

Sejmuto: 30/3/2010

________________________________________

ROZPOČETOVÝ VÝHLED upravený 2011

Příjmy

1111 Daň fyzických osob ze zav. činnosti 170

1112 Daň fyzických osob ze SVČ 10

1113 Daň fyzických osob z kap. Výnosů 20

1121 Daň z příjmu práv. osob 230

1211 Daň z přidané hodnoty 490

1511 Daň z nemovitosti 600

1361 Správní poplatek 0,5

dotace Pojedy vodovod 747

1337 Komunální odpad 115

1341 Ze psů 3

1412 SR 60,12

přípojky Pojedy 250

4113 dotace SZIF 29,207

4213 dotace SZIF 116,826

1012 2131 Pronájem pozemků 230

3632 2111 Pohřebnictví 2

3639 2111 Poskytování služeb 15

3725 2324 Tříděný odpad 20

6171 2324 AVE příspěvek 9,2

6171 2132 Pronájem budovy 1

3639 3111 Prodej pozemků 450

6310 2141 Úroky 1

6310 2142 Dividendy 5

Celkem 3574,853

ROZPOČTOVÝ VÝHLED upravený 2011

VÝDAJE

v tis.

1039 5229 MS lesní hospodářství 10

2212 Silnice 135

2221 5193 Dopravní obslužnost 22,05

2310 Stavba vodovodu Žitovlice 288

Stavba vodovodu Pojedy 977,7

přípojky Pojedy 250

poplatky 15

3113 5321 Základní škola 85

3314 5021 Kronika 2

3341 5171 Rozhlas – opravy 5

3419 5229 Tělovýchovná činnost 5

3631 Veřejné osvětlení 98

3632 5139 Pohřebnictví 10

3639 Územní rozvoj 62

3722 5169 Svoz komunálních odpadů 220

3725 5169 Tříděný odpad 40

3745 Veřejná zeleň 80

5512 Požární ochrana 49

6112 Ostatní osobní výdaje 220

6171 Činnost místní správy 455,7

6310 5163 Služby peněžních ústavů 8

Celkem 3037,45

vyvěšeno: 11.12.2010 sejmuto: 29.12.2010

ROZPOČET – příjmy 2011

v. tis.

celkem

1111 Daň fyzických osob ze zav. činnosti 170

1112 Daň fyzických osob ze SVČ 10

1113 Daň fyzických osob z kap. Výnosů 20

1121 Daň z příjmu práv. osob 230

1211 Daň z přidané hodnoty 490

1511 Daň z nemovitosti 600

1361 Správní poplatek 0,5

4222 vodovod Pojedy dotace 747

1337 Komunální odpad 115

1341 Ze psů 3

2310 2111 vodovodní přípojky 250

4112 SR 60,12

4113 Dotace aSZIF 29,207

4213 Dotace aSZIF 116,826

1012 2131 Pronájem pozemků 230

3632 2111 Pohřebnictví 2

3639 2111 Poskytování služeb 15

3725 2324 Tříděný odpad 20

6171 2324 AVE příspěvek 9,2

6171 2132 Pronájem budovy 1

3639 3111 Prodej pozemků, budovy a studny 450

6310 2141 Úroky 1

6310 2142 Dividendy 5

Celkem 3574,853

ROZPOČTOVÉ – výdaje 2011

v tis.

1039 5229 MS lesní hospodářství 10

2212 5169 Silnice 135

2221 5193 Dopravní obslužnost 22,05

2310 6121 Stavba vodovodu Žitovlice 288

Stavba vodovodu Pojedy 977,7

6169 růz. Poplatky 15

přípojky Pojedy 250

3113 5321 Základní škola 85

3314 5021 Kronika 2

3341 5171 Rozhlas – opravy 5

3419 5229 Tělovýchovná činnost 5

Veřejné osvětlení

3631 5169 oprava 45

5154 elektrická energie 45

5021 ostatní osobní výdaje 6

5139 materiál 2

3632 5139 Pohřebnictví 10

Územní rozvoj

3639 5329 ostatní neinvest. tran. 35

5362 platby daní a poplatků 5

5365 platby daní a poplatků krajům a obcím 2

5169 nákup služeb 20

3722 5169 Svoz komunálních odpadů 220

3725 5169 Tříděný odpad 40

Veřejná zeleň

3745 6122 malotraktor 0

5169 nákup služeb 10

5156 pohonné hmoty 20

5139 materiál 10

5021 ostatní osobní výdaje 40

Požární ochrana

5512 5154 elektrická energie 10

5139 materiál 10

5156 pohonné hmoty 4

5229 příspěvek na činnost 25

zastupitelé

6112 5023 ostatní osobní výdaje 200

5032 zdravotní pojištní 20

Činnost místní správy

6171 5021 ostatní osobní výdaje 90

5031 sociální zabezpečení 14

5032 zdravotní pojištní 6

5038 ostatní povinné pojištění 0,5

5136 knihy 2

5137 dlou. drobný majetek 0

5139 materiál 20

5151 voda 6

5154 elektrická energie 85

5161 služby pošt 3

5162 služby telekomunikací 30

5163 služby peněžních ústavů 18

5168 zpracování dat 24

5169 nákup služeb 35

5171 opravy, údržba 40

5172 udržování programů 3

5173 cestovné 20

5175 pohoštění 10

5176 školení 10

5192 příspěvek AVE 9,2

5499 příspěvek na bydlení 30

6310 5163 Služby peněžních ústavů 8

Celkem 3037,45

vyvěšeno: 11.12.2010

sejmuto: 29.12.2010

ROZPOČTOVÉ – výdaje 2011

1039 5229 MS lesní hospodářství 5

2212 5169 Silnice 135

2221 5193 Dopravní obslužnost 21,7

2310 6121 Stavba vodovodu Žitovlice 288

Stavba vodovodu Pojedy 977,7

přípojky Pojedy 250

6169 růz. Poplatky 15

3113 5321 Základní škola 85

3314 5021 Kronika 2

3341 5171 Rozhlas – opravy 5

3419 5229 Tělovýchovná činnost 5

Veřejné osvětlení

3631 5171 údržba a oprava 10

5154 elektrická energie 45

5021 ostatní osobní výdaje 6

5139 materiál 2

3632 5139 Pohřebnictví 10

Územní rozvoj

3639 5329 ostatní neinvest. tran. 35

5362 platby daní a poplatků 5

5365 platby daní a poplatků krajům a obcím 2

5169 nákup služeb 20

3722 5169 Svoz komunálních odpadů 220

3725 5169 Tříděný odpad 40

Veřejná zeleň

3745 6122 malotraktor 0

5169 nákup služeb 10

5156 pohonné hmoty 15

5139 materiál 10

5021 ostatní osobní výdaje 40

Požární ochrana

5512 5154 elektrická energie 10

5139 materiál 10

5156 pohonné hmoty 4

5229 příspěvek na činnost 20

zastupitelé

6112 5023 ostatní osobní výdaje 200

5032 zdravotní pojištní 20

Činnost místní správy

6171 5021 ostatní osobní výdaje 90

5031 sociální zabezpečení 14

5032 zdravotní pojištní 6

5038 ostatní povinné pojištění 0,5

5136 knihy 2

5137 dlou. drobný majetek 0

5139 materiál 20

5151 voda 6

5154 elektrická energie 85

5161 služby pošt 3

5162 služby telekomunikací 30

5163 služby peněžních ústavů 18

5168 zpracování dat 24

5169 nákup služeb 35

5171 opravy, údržba 40

5172 udržování programů 3

5173 cestovné 20

5175 pohoštění 10

5176 školení 10

5192 příspěvek AVE 9,2

5499 příspěvek na bydlení 30

6310 5163 Služby peněžních ústavů 8

Celkem 2.987,1

vyvěšeno: 11/12/2010 sejmuto: 29/12/2010

Závěrečný účet obce za rok 2009

Rozpočet obce Žitovlice na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2008 v celkové výši 2.394.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2008. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Příjmová část

Skutečné příjmy roku 2009 byly 2.054.726,16 Kč

z toho: daňové příjmy 1.496.726,03,- Kč

nedaňové příjmy 225.200,13 Kč

kapitálové příjmy 58.200,-

přijaté dotace SR 74.600,- Kč

přijaté dotace od kraje 200.000,- Kč

Třída 1 – daňové příjmy

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně – FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky.

Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování – výdaje § 6399 položka 5362, příjmy položka 1122.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

Třída 2 – nedaňové příjmy

Obsahem nedaňových příjmů – příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, dotace a ostatní nedaňové příjmy.

Finanční jistina

AVE 9.200,- Kč

Třída 3 – kapitálové příjmy

Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje.

V roce 2009 obec prodala pozemky v hodnotě 47.700,- Kč.

Třída 4 – přijaté dotace

Přijaté dotace v roce 2009 ze státního rozpočtu nebyly všechny vyčerpány.

Vracela se dotace na Czech Point 24.277,- Kč.

Přehled dotací

Položka Účelový znak Text Dotace příjmů Dotace čerpání

4112 Dotace na správu 7.400,- 7.400,-

4111 Dotace volby EP 11.640,- 11.640,-

4122 Dotace SK oprava cest 200.000,- 200.000,-

4116 Transfery ze SR Czech Point 55.560,- 55.560,-

Třída 8 – financování

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Výdaje byly vyšší nežli příjmy, proto byla použita část zůstatku fin. prostředků z minulých let.

Výdajová část

Skutečné výdaje za rok 2009 byly 2.118.519,69 Kč

skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

2212 silnice – plánovaná oprava komunikací byla provedena v obci Pojedy a Žitovlice.

2221 provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek poskytnutý na vykrytí plánované ztráty z provozu systému autobusové dopravy

2310 pitná voda

skupina 3 – služby obyvatelstvu

3113 Příspěvek na provoz ZŠ a mzdy školských pracovníků,

3341 drobné opravy místního rozhlasu

3631 veřejné osvětlení – náklady na el. energii,

3632 pohřebnictví – náklady na údržbu hřbitova, opravu hřbitovní zdi provádí Sbor dobrovolných hasičů Žitovlice – Pojedy

3639 územní rozvoj

3722 svoz komunálního odpadu – náklady spojené se svozem a uložením TDO

3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň – náklady na úklid obce, údržbu zeleně, mzdy pracovníků

5512 provoz sboru dobrovolných hasičů

skupina 6 – všeobecná veřejná správa

6112 místní zastupitelské orgány – výdaje na odměny zastupitelů

6171 činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu. tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za přestupková řízení, nákup pozemku,nákup softwaru, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců,

6310 příjmy a výdaje z fin. operací – bankovní poplatky,

8124 Splátky na dlouhodobou půjčku od VAKU

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím

5512 5229 Požární ochrana dobrovolná část 26.000,-

3419 5229 SK Žitovlice 5.000,-

6171 5229 SK Žitovlice – občerstvení dětský den 3.000,-

1039 5229 MS Hájek Košík 5.000,-

SILNICE

6171 5171 Oprava a údržba 388.000,-Kč

PITNÁ VODA

2310 6121 stavba vodovodu 315.511,-Kč

8124 splátky VAKU na půjčku 106.200,- Kč

Půjčka byla v r. 2009 zaplacena

Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO

3113-5321 80.137,-Kč částka byla převedena na neinvestiční činnost základní školy

Rožďalovice, Křinec , Nymburk

3314 5021 2.000,- vedení kroniky

Veřejné osvětlení

3631 64.871,-Kč elektrická energie, materiál, opravy

Územní rozvoj

3722 72.214,-Kč Czech Point, územní celky

Závěrečný účet obce za rok 2009

Rozpočet obce Žitovlice na rok 2009 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2008 v celkové výši 2.394.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2008. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Příjmová část

Skutečné příjmy roku 2009 byly 2.054.726,16 Kč

z toho: daňové příjmy 1.496.726,03,- Kč

nedaňové příjmy 225.200,13 Kč

kapitálové příjmy 58.200,-

přijaté dotace SR 74.600,- Kč

přijaté dotace od kraje 200.000,- Kč

Třída 1 – daňové příjmy

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb.

Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně – FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky.

Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování – výdaje § 6399 položka 5362, příjmy položka 1122.

Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

Třída 2 – nedaňové příjmy

Obsahem nedaňových příjmů – příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, dotace a ostatní nedaňové příjmy.

Finanční jistina

AVE 9.200,- Kč

Třída 3 – kapitálové příjmy

Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje.

V roce 2009 obec prodala pozemky v hodnotě 47.700,- Kč.

Třída 4 – přijaté dotace

Přijaté dotace v roce 2009 ze státního rozpočtu nebyly všechny vyčerpány.

Vracela se dotace na Czech Point 24.277,- Kč.

Položka Účelový znak Text Dotace příjmů Dotace čerpání

4112 Dotace na správu 7.400,- 7.400,-

4111 Dotace volby EP 11.640,- 11.640,-

4122 Dotace SK oprava cest 200.000,- 200.000,-

4116 Transfery ze SR Czech Point 55.560,- 55.560,-

Třída 8 – financování

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Výdaje byly vyšší nežli příjmy, proto byla použita část zůstatku fin. prostředků z minulých let.

Výdajová část

Skutečné výdaje za rok 2009 byly 2.118.519,69 Kč

skupina 2 průmyslová a ostatní odvětví

2212 silnice – plánovaná oprava komunikací byla provedena v obci Pojedy a Žitovlice.

2221 provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek poskytnutý na vykrytí plánované ztráty z provozu systému autobusové dopravy

2310 pitná voda

skupina 3 – služby obyvatelstvu

3113 Příspěvek na provoz ZŠ a mzdy školských pracovníků,

3341 drobné opravy místního rozhlasu

3631 veřejné osvětlení – náklady na el. energii,

3632 pohřebnictví – náklady na údržbu hřbitova, opravu hřbitovní zdi provádí Sbor dobrovolných hasičů Žitovlice – Pojedy

3639 územní rozvoj

3722 svoz komunálního odpadu – náklady spojené se svozem a uložením TDO

3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň – náklady na úklid obce, údržbu zeleně, mzdy pracovníků

5512 provoz sboru dobrovolných hasičů

skupina 6 – všeobecná veřejná správa

6113 místní zastupitelské orgány – výdaje na odměny zastupitelů

6171 činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu. tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za přestupková řízení, nákup pozemku,nákup softwaru, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců,

6310 příjmy a výdaje z fin. operací – bankovní poplatky,

8124 Splátky na dlouhodobou půjčku od VAKU

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím

5512 5229 Požární ochrana dobrovolná část 26.000,-

3419 5229 SK Žitovlice 5.000,-

6171 5229 SK Žitovlice – občerstvení dětský den 3.000,-

1039 5229 MS Hájek Košík 5.000,-

SILNICE

6171 5171 Oprava a údržba 388.000,-Kč

PITNÁ VODA

2310 6121 stavba vodovodu 315.511,-Kč

8124 splátky VAKU na půjčku 106.200,- Kč

Půjčka byla v r. 2009 zaplacena

Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO

3113-5321 80.137,-Kč částka byla převedena na neinvestiční činnost základní školy

Rožďalovice, Křinec , Nymburk

3314 5021 2.000,- vedení kroniky

Veřejné osvětlení

3631 64.871,-Kč elektrická energie, materiál, opravy

Územní rozvoj

3722 72.214,-Kč Czech Point, územní celky

Sběr a svoz komunálních odpadů

3722 5169 137.759,- Kč odvoz odpadů

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

3745 204.166,-Kč mzdy, pohonné hmoty, materiál

Část úhrady na malotraktor

Požární ochrana

5512 13.439,-Kč elektrická energie, pohonné hmoty, materiál

Volby do EP

6117 11.640,-Kč mzdy, materiál

Činnost místní správy

6171 725.160,- Kč provoz místní správy

Služby peněžních ústavů

6310 5.800,-Kč služby peněžních ústavů

Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2009

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2009

Výkaz zisku a ztrát (HČ)

Finanční vypořádání se SR

Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací, půjček, úvěrů

Soupis podrozvahových účtů

Směrná účtová osnova

Vyvěšeno : 25.5.2010 Sejmuto : 9.6.2010

Schváleno zastupitelstvem obce 9.6.2010

……………………… starosta obce

……………………..

účetní obce

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 180/2 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 1/9/2010

Sejmuto: 21/9/2010

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 95/19 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 12/8/2010

Sejmuto: 31/8/2010

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 44/1 a 33/3 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 2/7/2010

Sejmuto: 21/7/2010

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 54 a 44/3 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 2/7/2010

Sejmuto: 31/7/2010

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 95/18 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 1/7/2010

Sejmuto: 21/7/2010

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 95/20 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 21/5/2010

Sejmuto: 8/6/2010

________________________________________

ROZPOČTOVÝ Výhled – příjmy 2010 – 2012

2010 2011 2012

1111 Daň fyzických osob ze zav. činnosti 200 210 215

1112 Daň fyzických osob ze SVČ 20 22 25

1113 Daň fyzických osob z kap. Výnosů 20 26 26

1121 Daň z příjmu práv. osob 280 290 290

1211 Daň z přidané hodnoty 528 550 550

1511 Daň z nemovitosti 600 600 650

________________________________________

1361 Správní poplatek 0,5 0,5 0,5

1337 Komunální odpad 115 120 120

1341 Ze psů 3 3 3

1412 SR 79,8 80 70

1012 2131 Pronájem pozemků 90 90 90

3632 2111 Pohřebnictví 2 3 3

3725 2324 Tříděný odpad 20 25 25

6171 2324 AVE příspěvek 9,2 9,2 9,2

6171 2132 Pronájem budovy 60 60

3639 3111 Prodej pozemků 60 20 40

6310 2141 Úroky 1 1 1

6310 2142 Dividendy 4 4 5

________________________________________

Celkem 2092,5 2113,7 2122,7

ROZPOČTOVÉ – výdaje na paragrafy v tis.

2010 2011 2012

1039 5229 MS lesní hospodářství 5 5 5

2212 Silnice 20 32,7 25

2221 5193 Dopravní obslužnost 20,6 22 22

2310 Stavba vodovodu 400 500 500

3111 5321 Mateřská školka 4 5 6

3113 5321 Základní škola 80 100 120

3314 5021 Kronika 2 2 2

3341 5171 Rozhlas – opravy 15 15 18

3419 5229 Tělovýchovná činnost 5 5 5

3631 5171 Veřejné osvětlení 250 30 35

3632 5139 Pohřebnictví 10 10 10

3639 Územní rozvoj 9 12 18

3722 5169 Svoz komunálních odpadů 200 250 260

3725 5169 Tříděný odpad 40 45 50

3745 Veřejná zeleň 163,9 60 50

5512 Požární ochrana 40 60 51,7

6112 Ostatní osobní výdaje 220 250 280

6171 Činnost místní správy 500 700 650

6171 5171 obnova návse 100 0 0

6310 5163 Služby peněžních ústavů 8 10 15

________________________________________

Celkem 2092,5 2113,7 2122,7

vyvěšeno: 1.12.2009

sejmuto: 23.12.2009

ROZPOČET – příjmy 2010 v tis.

celkem daňové nedaňové

1111 Daň fyzických osob ze zav. činnosti 200 200

1112 Daň fyzických osob ze SVČ 20 20

1113 Daň fyzických osob z kap. Výnosů 20 20

1121 Daň z příjmu práv. osob 280 280

1211 Daň z přidané hodnoty 528 528

1511 Daň z nemovitosti 600 600

________________________________________

1361 Správní poplatek 0,5 0,5

1337 Komunální odpad 115 115

1341 Ze psů 3 3

1412 SR 79,8 7,5

1012 2131 Pronájem pozemků 90 90

3632 2111 Pohřebnictví 2 2

3725 2324 Tříděný odpad 20 20

6171 2324 AVE příspěvek 9,2 9,2

6171 2132 Pronájem budovy 60 60

3639 3111 Prodej pozemků 60 60

6310 2141 Úroky 1 1

6310 2142 Dividendy 4 4

________________________________________

Celkem 2092,5 1648 372,2

ROZPOČTOVÉ – výdaje na paragrafy 2010 v tis.

1039 5229 MS lesní hospodářství 5

2212 Silnice 20

2221 5193 Dopravní obslužnost 20,6

2310 Stavba vodovodu 400

3111 5321 Mateřská školka 4

3113 5321 Základní škola 80

3314 5021 Kronika 2

3341 5171 Rozhlas – opravy 15

3419 5229 Tělovýchovná činnost 5

3631 5171 Veřejné osvětlení 250

3632 5139 Pohřebnictví 10

3639 Územní rozvoj 9

3722 5169 Svoz komunálních odpadů 200

3725 5169 Tříděný odpad 40

3745 Veřejná zeleň 163,9

5512 Požární ochrana 40

6112 Ostatní osobní výdaje 220

6171 Činnost místní správy 500

6171 5171 obnova návse 100

6310 5163 Služby peněžních ústavů 8

Celkem 2092,5

vyvěšeno: 1.12.2009

sejmuto: 23.12.2009

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 95/21 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 21/11/2010 Sejmuto: 31/11/2010

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 773/2 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 20/9/2009 Sejmuto: 15/10/2009

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 797/2 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39.Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 20/9/2009 Sejmuto: 15/10/2009

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 95/1 o výměře 1350 m2 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 20/9/2009 Sejmuto: 15/10/2009

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 114/2 o výměře 23 m2 v katastrálním území Pojedy dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 30/7/2009 Sejmuto: 25/8/2009

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 115/1 o výměře 63 m2 v katastrálním území Pojedy dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 30/7/2009 Sejmuto: 25/8/2009

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 797/5 PK o výměře 61 m2 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 30/7/2009 Sejmuto: 25/8/2009

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice

289 34 Rožďalovice

Oznámení

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům

záměr možnosti pronájmu nebytové prostory na obecním úřadě v Žitovlicích. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice i Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice.

Po uplynutí této lhůty bude pronájem projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Ing. Josef Kříž

starosta obce

vyvěšeno: 2/6/2009 sejmuto: 8.7.2009

________________________________________

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 107/1 o výměře 161 m2 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 7/5/2009 Sejmuto: 2/6/2009

________________________________________

Závěrečný účet obce za rok 2008

Rozpočet obce Žitovlice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2007 v celkové výši 1.999.200,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek bude uhrazen z příjmů minulých let. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2008.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnoceni plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce.

Příjmová část

Skutečné příjmy roku 2008 byly 2.027.309,12 Kč

z toho: daňové příjmy 1.527.838,- – Kč

nedaňové příjmy 348.740,12 Kč

přijaté dotace SR 140.531,– Kč

dividendy 10.200,– Kč

TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY

V této části jsou zahrnuty daně, kde správcemj e finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona Č. 243/2000 Sb. , Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně – FU, převádí obci 100% z celkovévybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování – výdaje §6399 položka 5362, příjmy položka 1122.Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce.

TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Obsahem nedaňových příjmů – příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých § a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvkya náhrady,dotace a ostatní nedaňové příjmy.

DIVIDENDY

FINANČNÍ JISTINA

TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje. V roce 2008 obec prodala pozemky v hodnotě 5.650,- Kč.

TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ DOTACE

Přijaté dotace v roce 2008 ze státního rozpočtu jsme vyčerpaly, nic nebylo vráceno.

PŘEHLED DOTACÍ

Položka Text Dotace příjmů Dotace čerpání

4112 Dotace na správu 7.200,- 7.200,-

4111 Dotace volby 12.205,- 12.205,-

4122 Dotace opr. cest 120.600,- 120.600,-

4122 Požární ochrana 526,- 526,-

TŘÍDA 8 – FINANCOVÁNÍ

Protože byl rozpočet sestaven jako schodkový bylo ho potřeba dofinancovat a k tomu byla použita část zůstatku finančních prostředků z minulých let.

Výdajová část

Skutečné výdaje za rok 2008 byly 1.960.864,03 Kč

SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ

2212 silnice- plánovaná oprava komunikací byla provedena obci

Pojedy a doplacena oprava komunikací v Žitovlicích.

2221 provoz veřejné silniční dopravy – příspěvek poskytnutý

na vykrytí plánované ztráty z provozu systému autobusové

dopravy

2310 pitná voda

SKUPINA 3 – SLUŽBY OBYVATELSTVU

3111 předškolní zařízení – příspěvek poskytnutý na provoz MŠ.

3113 Příspěvek na provoz ZŠ a mzdy školských pracovníků,

3341 drobné opravy místního rozhlasu

3631 veřejné osvětlení – náklady na el. energii,

3632 pohřebnictví – náklady na údržbu hřbitova, opravu hřbitovní zdi

provádí Sbor dobrovolných hasičů Zitovlice – Pojedy

3722 svoz komunálního odpadu – náklady spojené se svozem a uložením IDO

3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň – náklady na úklid obce,

údržbu zeleně, mzdy pracovníků

5512 provoz sboru dobrovolných hasičů

SKUPINA 6 – VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

6112 místní zastupitelské orgány – výdaje na odměny zastupite1ů

6171 činnost místní správy – náklady na zabezpečení chodu úřadu

tvoří položky nákup materiálu, tiskopisů, drob. hm. majetku,

náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací,

bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za

přestupková řízení, nákup pozemku, nákup softwaru, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců,

8124 Splátky na dlouhodobou půjčku od VAKU

Ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím

5512 5229 Požární ochrana dobrovolná část 30.500,-Kč

3419 5229 SK Žitovlice 5.000,-Kč

6171 5229 SK Žitovlice – občerstvení dětský den 3.000,-Kč

1039 5229 MS Hájek Košík 5.000,-Kč

PITNÁ VODA

2310 6121 stavba vodovodu 315.511,-Kč

8124 splátky VAKU na půjčku 141.600,-Kč

Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO

3111-5321 1.826,-Kč částka byla převedena na neinvestiční

činnost mateřské školy Křinec

3113-5321 54.390,-Kč částka byla převedena na neinvestiční činnost

základní školy Rožd’alovice, Křinec , Nymburk

Veřejné osvětlení

3631 63.383,-Kč elektrická energie, materiál, opravy

Sběr a svoz komunálních odpadů

37225169 146.502,- Kč odvoz odpadů

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

3745 43.000,-Kč mzdy, pohonné hmoty, materiál

Požární ochrana

5512 60.065,-Kč elektrická energie, pohonné hmoty, materiál

Činnost místní správy

6171 641.300,- provoz místní správy

Přílohy: Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2008

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2008

Výkaz zisku a ztrát (HČ)

Finanční vypořádání se SR

Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací, půjček,

úvěrů

Soupis podrozvahových účtů

Směrná účtová osnova

Vyvěšeno: 15.02. 2009

Sejmuto: 15.03. 2009

Schváleno zastupitelstvem obce 25.03. 2009

Dana Malá – účetní obce Ing. Josef Kříž – starosta obce

________________________________________

Zápis z mimořádního zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 1.9.2008 v budově obecního úřadu v Žitovlicích

přítomni: Ing. Kříž, Staníček, Malý, Kmochová

V 18,05 hodin pan Jiří Malý rozlepil obálky. Obecní zastupitelstv o vyhodnotilo všechny tři nabídky a na základě hodnotících kritérií vyhlásilo za vítěze soutěže pana Jiřího Petersíka, Sobědruhy 469, Teplice. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo, že kopie zaslaných nabídek budou uveřejněny ve vývěskách obecního úřadu, popřípadě na internetových stránkách obce. Součástí zápisu je příloha, ve které jsou vypsány jednotlivá hodnotící kritéria tak, jak je ve svých nabídkách uvedli zájemci.

Zapsala: Kmochová Hana

Ověřovatelé zápisu: Malý Staníček

Ing. Josef Kříž

starosta obce

________________________________________

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKU

ZAS Podch. a.s.,Křinec / pan J. Petersík, Teplice / p an J. Buryan, Košík 1.

1. identifikace uchazeče ANO ANO ANO

2. nabídková cena 3100 Kč/ha 3101 Kč/ha 3,1 % z úřední ceny bohus 50 000 Kč při uzavření půdy smlouvy do 1.10.2008 vysázení stromů a keřů

3. platba daně z nemovitosti ANO ANO ANO

4. prokázání kvalifikace, doložení zeměď. činnosti ANO ANO ANO

5. Vydání obecních pozemků ANO ANO

6. spoluúčast při údržbě komunikací ANO ANO

7. právo myslivosti ANO ANO

Veřejná soutěž

Zastupitelstvo obce rozhodlo o vypsání veřejné soutěže na pronájem pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Žitovlice a v k.ú. Pojedy formou obálkové metody.

Kritéria pro vyhodnocení veřejné soutěže:

1. identifikace uchazeče (jméno, sídlo, kontaktní adresa, IČO, DIČ, tel., statutární zástupce, bankovní spojení, osoba odpovědná za zpracování nabídky), možno přidat „průvodní dopis“.

2. nabídková cena nájmu pronajatých pozemků nejméně 2 % z úřední ceny půdy pro k.ú. Pojedy 8,60 Kč /m2, pro k.ú. Žitovlice 7,42 Kč/m2

3. prokazatelná platba daně z nemovitosti z pronajatých pozemků

4. prokázání kvalifikace a doložení zemědělské výroby v současnosti

5. možnost vydání obecních pozemků, určených územním plánem k zástavbě, v termínu do 30.9. v roce písemného podání žádosti obce

6. spoluúčast při údržbě ostatních komunikací, sloužících k zajištění zemědělské výroby

7. výkon o právu myslivosti na pronajatých pozemcích záleží pouze na rozhodnutí obecního úřadu

Nabídka bude předána v uzavřené obálce, opatřené nápisem: „Soutěž – pronájem obecních pozemků“ NEOTVÍRAT Termín odevzdání nabídky je do 31. 8. 2008 na Obecním úřadě v Žitovlicích. Nabídky, které nebudou odevzdány v termínu a řádně zabaleny, budou vyloučeny z dalšího posuzování. Obálky budou rozbaleny dne 1.9.2008 v 18,00 hodin na Obecním úřadě v Žitovlicích.

Ing. Josef Kříž

starosta obce

V Žitovlicích dne 13.8.2008

________________________________________

Informace pro občany

Výstavba vodovodu a spolupráce s Krajským úřadem Středočeského kraje.

Závěrem roku uvedla do provozu společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. poslední část vodovodu v naší obci. Obecní vodovod je napojen na Skupinový vodovod „Nymburk-Chotuc“. Obec by se na této investici měla podílet částkou 6 252 714 Kč. Samotné přípojky v naší obci přišly na 648 472 Kč. Vzhledem k nedostatku vlastních finančních prostředků jsme byli nuceni hledat další zdroje. Jedna z možností bylo získání dotace z Fondu životního proštředí Středočeského kraje.

Po zpracování potřebné dokumentace jsme získali od Krajského úřadu Praha prostředky ve výši 1 157 573 Kč. Získání této dotace nám umožnilo zajistit výstavbu vodovodního řádu v obci o celkové délce 565,7 m. Realizace této části vodovodního řádu v obci byla zahájena v září firmou Vak Nymburk, a.s. Vlastní kolaudační rozhodnutí bylo vydané Odborem životního prostředí Městského úřadu Nymburk dne 14.12.2006.

________________________________________

Oznámení

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku č.p.774/3 v k.ú. Pojedy dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice i Pojedy po dobu 30 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 8/3/2008 Ing. Josef Kříž

Sejmuto: 8/4/2008 starosta obce