OBECNÍ ÚŘAD

ŽITOVLICE - POJEDY
Žitovlice 54
289 34 Rožďalovice

IČO: 240001
Bankovní spojení:
12224-191/0100 KB

Úřadovna:
Tel: 325 593 201

Úřední hodiny:
středa 18 - 20 hod.

Starosta obce:
Ing. Josef Kříž

Místostarosta obce:
Hana Kmochová

Kontaktní osoba:
Ing. Josef Kříž
Mobil: 725 021 434
E-mail: obec.zitovlice@tiscali.cz

Web: www.zitovlice.cz

Užitečné odkazy

Název pošty: Rožďalovice
Adresa pošty:
Náměstí 257, Rožďalovice
PSČ:
289 34
Kontakty:
Telefon: 325 593 161
Otevírací doba:
Po: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 17:00
Út: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
St: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 17:00
Čt: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00
Pá: 08:00 - 11:00 , 13:00 - 16:00

Policie Křinec
7,00 - 15,30 hod.
tel.: 325 588 13
Služebna Křinec
tel.: 974 878 700
fax.: 974 878 708
e-mail: nboopkrin@mvcr.cz

po 15,30 hod. - volat 158
a chtít spojení na Polici Křinec
Operační středisko Policie ČR
974 878 101, 974 878 102
- celých 24 hodin

základní zobrazení

Finka obce Žitovlice za rok 2016

vyvěšeno: 11.5.2017

Sejmuto:

Rozvaha obce Žitovlice za rok 2017

Vyvěšeno: 11.5.2017

Sejmuto:

Výkaz zisku a ztrát obce Žitovlice za rok 2016

vyvěšeno: 11.5.2017

sejmuto:

Závěrečný účet obce Žitovlice za rok 2016

vyvěšeno: 11.5.2017

sejmuto:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žitovlice za rok 2017

vyvěšeno: 11.5.2017

sejmuto:

Cena vodného a stočného v roce 2017

vyvěšeno: 15.12.2016

sejmuto: 2.1.2017

Rozpočtový výhled 2017, 2018

vyvěšeno: 6.12.2016

sejmuto: 23.12.2016

Rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 6.12.2016

sejmuto: 23.12.2016

Oznámení o prodeji pozemku

vyvěšeno: 23.11.2016

sejmuto: 26.12.2016

Oznámení o pronájmu pozemku

Vyvěšeno: 9.6.2016

Sejmuto: 30.6.2016

Závěrečný účet obce za rok 2015

Vyvěšeno: 18.5.2016

Sejmuto: 15.6.2016

Výkaz zisků a ztrát

Vyvěšeno: 18.5.2016

Sejmuto: 15.6.2016

Rozvaha, bilance

Vyvěšeno: 18.5.2016

Sejmuto: 15.6.2016

Výkaz FIN 2-12

Vyvěšeno: 18.5.2016

Sejmuto:.15.6.2016

Zpráva o výsledku hospodaření

Vyvěšeno: 18.5.2016

Sejmuto: 15.6.2016

Oznámení o pronájmu pozemku

Vyvěšeno: 17.3.2016

Sejmuto: 17.4.2016

Příjmy

Výdaje

vyvěšeno: 7.12.2015

sejmuto: 23.12.2015

Rozpočet 2016

Příjmy

Výdaje

vyvěšeno: 7.12.2015

sejmuto: 23.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

 vyvěšeno: 1/12/2015

sejmuto: 25/12/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

vyvěšeno: 1/12/2015

sejmuto: 25/12/2015

 Návrh rozpočtu 2016 a Rozpočtový výhled Regionu Taxis Bohemia

Vyvěšeno: 5.11.2015

Sejmuto: 23.11.2015

Oznámení o prodeji

Vyvěšeno: 30.7.2015

Sejmuto: 30.8.2015

 Výměna občanských průkazů

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

vyvěšeno dne 1.7.2015

Příloha

vyvěšeno: 6.5.2015

FIN 2 – 12 M

vyvěšeno: 6.5.2015

Rozvaha, bilance

vyvěšeno: 6.5.2015

Výkaz zisku a ztráty

vyvěšeno: 6.5.2015

Zpráva o výsledku hospodaření obce Žitovlice

vyvěšeno: 6.5.2015

Závěrečný účet obce Žitovlice za rok 2014

vyvěšeno: 6.5.2015

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nomovitostí na rok 2015

vyvěšeno: 30.4.2015

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné

vyvěšeno: 30.4.2015

Rozpočet 2015

vyvěšeno: 10/12/2014

Zápis z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Žitovlice

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

                           Ustanovující schůze obecního zastupitelstva

          Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému  nahlédnutí

                                        Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

 Dražební vyhláška o konání veřejné dražby dobrovolné

vyvěšeno: 4.6.2014

Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Taxis Bohemia

vyvěšeno: 28.5.2014

Návrh rozpočtového opatření č. 4 pro rok 2013 Region Taxis Bohemia

vyvěšeno: 28.5.2014

Závěrečný účet obce za rok 2013

vyvěšeno: 27.5.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žitovlice za rok 2013

vyvěšeno: 28.5.2014

Celkové vyúčtování za rok 2013-Voda odpadní a.s.

Celkové vyúčtování za rok 2013-Voda pitná a.s.

Výhledový rozpočet

vyvěšeno: 11.12.2013

sejmuto:30.12.2013

ROZPOČET 2014

vyvěšeno: 11.12.2013

sejmuto: 30.12.2013

Celkové vyúčtování-voda pitná a.s.za rok 2012[1]

vyvěšeno: 26.6.2013

Celkové vyúčtování-voda odpadní a.s. za rok 2012[1]

vyvěšeno: 26.6.2013

Závěrečný účet za rok 2012

vyvěšeno: 15.5.2013

sejnuto: 5.6.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žitovlice za rok 2012

vyvěšeno: 15.5.2013

sejmuto: 16.6.2013

Oznámení o prodeji

vyvěšeno: 29.11.2012

sejmutoí: 9.1.2013

Oznámení o pronájmu

vyvěšeno: 20.10.2012

sejmuto: 10.11.2012

Oznámení o prodeji

vyvěšeno: 6.10.2012

sejmuto: 6.11.2012

Výhledové příjmy a výdaje na rok 2013 – 2015

            vyvěšeno: 3.12.2012          

         sejmuto: 19.12.2012           

                      

Rozpočet na rok 2013

                               vyvěšeno: 3.12.2012

                         sejmuto: 19.12.2012

Oznámení o pronájmu pozemku

vyvěšeno: 5.9.2012

sejmuto: 1.10.1012

Celkové vyúčtování -Voda pitná bez Sladovny za rok 2011 s komentářem  

vyvěšeno: 13.6.2012

sejmuto: 20.7.2012

Celkové vyúčtování -Voda odpadní bez Pískové Lhoty za rok 2011 s komentářem

vyvěšeno: 13.6.2012

sejmuto: 20.7.2012

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žitovlice

                                   vyvěšeno: 4.6.2012

      sejmuto: 20.6.2012

            Závěrečný účet obce za rok 2011            

     vyvěšeno: 4.6.2012

      sejmuto: 20.6.2012

Oznámení o směně

vyvěšeno: 1.11.2011

sejmuto: 2.12.2011

Závěrečný účet 2011 – RTB Svatojířský les

Rozpočet na rok 2012 

Upravený rozpočtový výhled 2012 

Oznámení o pronájmu nebytových prostor - 2011

Závěrečný účet za rok 2010 Žitovlice

oznámení o prodeji – J.Kaňka 

                                                                          Rozpočet na rok 2011

Oznámení o prodeji

vyvěšeno: 7.4.2010

sejmuto: 18.5.2010

 

                                           oznámení Šimůnková 2010

oznámení Novák.2010

oznámení Michálek.2010

oznámení Melounková

oznámení MartinKříž.2009

oznámení Kůrka.2010

oznámení Krejčí.2010

Prodej domu č.p. 1 na pozemku p.č. 54 a 44/3

  


 

 Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 95/21  v k
atastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 21/11/2010                                            Sejmuto: 31/11/2010

 


 

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 773/2  v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 20/9/2009                                             Sejmuto: 15/10/2009

 


 

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 797/2  v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39.Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 20/9/2009                                             Sejmuto: 15/10/2009

 


 

 Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 95/1 o výměře 1350 m2 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice.  Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 20/9/2009                                             Sejmuto: 15/10/2009

 


 

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 114/2 o výměře 23 m2 v katastrálním území Pojedy dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 30/7/2009                                             Sejmuto: 25/8/2009

 


 

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej pozemku p.č. 115/1 o výměře 63 m2 v katastrálním území Pojedy dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 30/7/2009                                             Sejmuto: 25/8/2009

 


 

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 797/5 PK o výměře 61 m2 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128  ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 30/7/2009                                             Sejmuto: 25/8/2009

 


 

Obecní úřad Žitovlice
289 34 Rožďalovice

Oznámení

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům záměr možnosti pronájmu nebytové prostory na obecním   úřadě v Žitovlicích. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice i Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude pronájem projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Ing. Josef Kříž
starosta obce

vyvěšeno: 2/6/2009            sejmuto: 8.7.2009

 


 

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku p.č. 107/1 o výměře 161 m2 v katastrálním území Žitovlice dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000  – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice a Pojedy po dobu 15 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej pozemku projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 7/5/2009                                             Sejmuto: 2/6/2009 

 


 

Obecní úřad Žitovlice dává tímto na vědomí občanům prodej části pozemku č.p.774/3 v k.ú. Pojedy dle Zákona o obcích č. 128 ze dne 12.4.2000 – § 39. Toto oznámení bude vyvěšeno ve veřejných vývěskách v obcích Žitovlice i Pojedy po dobu 30 dnů. V této lhůtě mohou občané podávat svoje připomínky a návrhy na Obecní úřad Žitovlice. Po uplynutí této lhůty bude prodej projednán s přihlédnutím na případné připomínky obecním zastupitelstvem.

Vyvěšeno: 8/3/2008 Ing. Josef Kříž                Sejmuto: 8/4/2008 starosta obce